Banner Category Page

Linh kiện của thùng dầu thủy lực có rất nhiều loại như: Co nối, ống dẫn, khớp nối, đồng hồ đo áp, thước thăm dầu, lọc dầu, nắp thùng dầu… Mỗi loại sẽ có một chức năng khác nhau, ví dụ như lọc hồi dùng để loại bỏ và tách các vật chất lạ có trong dầu thủy lực trước khi chất lỏng này trở về trong thùng chứa.

Khóa Đồng Hồ

(Liên hệ báo giá)

Đồng Hồ Đo Dầu

(Liên hệ báo giá)

Thước Đo Dầu

(Liên hệ báo giá)

Lọc Hồi

(Liên hệ báo giá)