) Phớt áp lực piston xi lanh | Piston seals

Phớt áp lực piston xi lanh

Liên hệ báo giá
Còn hàng

Xuất xứ: Italy

+

            

Working Conditions : Pressure: = 300 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -30°C + 110°C

 Mã hàng  D  d  H  s  m  f 
 TPL 9312       50.00      34.00      20.50        3.10      46.00      49.00
 TPL 9316       63.00      47.00      20.50        3.10      59.00      62.00

 

          

Working Conditions: Pressure: = 300 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -30°C + 110°C

 Mã hàng         D              d      H        s             m           f      
 TPM 9001       25.00      15.00      16.40        6.35      21.45      23.50
 TPM 9003       30.00      17.00      15.40        6.35      26.50      28.50
 TPM 9008       40.00      30.00      16.40        6.35      35.40      38.50
 TPM 9015       50.00      34.00      18.40        6.35      45.41      48.70
 TPM 9020       60.00      44.00      18.40        6.35      55.39      58.65
 TPM 9021       63.00      47.00      18.40        6.35      58.39      61.63
 TPM 9025       70.00      50.00      22.40        6.35      64.18      68.34
 TPM 9028       80.00      60.00      22.40        6.35      74.16      78.34
 TPM 9033       90.00      70.00      22.40        6.35      84.15      88.31
 TPM 9036     100.00      75.00      22.40        6.35      93.14      98.05
 TPM 9041     110.00      85.00      22.40        6.35    103.10    108.00
 TPM 9046     120.00      95.00      22.40        6.35    113.10    118.02
 TPM 9047     125.00    100.00      25.40        6.35    118.08    122.96
 TPM 9054     140.00    115.00      25.40        9.52    132.60    137.50
 TPM 9058     150.00    125.00      25.40        9.52    142.60    147.50
 TPM 9064     160.00    130.00      25.40        9.52    152.60    157.50
 TPM 9069     180.00    155.00      25.40      12.70    171.72    177.00
 TPM 9076     200.00    175.00      25.40      12.70    191.62    197.00
 TPM 9079     220.00    195.00      25.40      12.70    211.62    217.00
 TPM 9083     250.00    225.00      25.40      12.70    241.62    247.00
 TPM 9084     250.00    220.00      35.40        6.35    242.90    247.00

       

                                    

Working Conditions: Pressure: = 400 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -40°C + 110°C

 Mã hàng        D            d       H 
 TTU 1702                  40.00                 30.00                   5.50
 TTU 1726/1                  50.00                 38.00                 10.00
 TTU 1744/1                  60.00                 50.00                   6.00

 

           

Working Conditions : Pressure : 400bar  . Speed: 0,5m/s  , Temperatura : - 30ºC + 110ºC

      MÃ HÀNG           D          d           H          OR    
 TTO 40/1           40.00          29.00            4.20216
 TTO 60/1           60.00          49.00            4.20225

 

          

Working Conditions: Pressure: = 400 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -40°C + 110°C

     MÃ HÀNG          D             d       H 
 TTE 1025                  40.00                 30.00                   7.50
 TTE 1050                  60.00                 45.00                 11.00
 TTE 1057                  63.00                 48.00                 11.00
 TTE 1059                  63.00                 53.00                   8.00
 TTE 1068                  70.00                 50.00                 13.00
 TTE 1085                  80.00                 60.00                 13.00
 TTE 1088                  80.00                 70.00                   8.00
 TTE 1094                  90.00                 70.00                 13.00
 TTE 1108                100.00                 85.00                 13.00
 TTE 1116                110.00               100.00                   8.00
 TTE 1121                120.00               100.00                 13.00
 TTE 1125                125.00               105.00                 13.00
 TTE 1133                140.00               120.00                 13.00
 TTE 1136                150.00               130.00                 16.00

Đánh giá của bạn