Banner Category Page

Gioăng phớt xi lanh thủy lực được sử dụng để làm kín giữa các bộ phận trong xi lanh thủy lực. Việc làm kín này là điều cần thiết vì nó ngăn ngừa rò rỉ áp suất bên trong giữa hai khoang xi lanh thủy lực hoặc từ xi lanh thủy lực ra ngoài môi trường từ đó duy trì áp suất cho xi lanh thủy lực.

Phớt áp lực piston xi lanh

(Liên hệ báo giá)

Phớt áp lực cần xi lanh

(Liên hệ báo giá)

Gioăng tĩnh

(Liên hệ báo giá)

Gạt bụi cần xi lanh

(Liên hệ báo giá)