Banner Category Page

Xi lanh thủy lực là một phần của hệ thống thủy lực. Nói một cách đơn giản, xi lanh thủy lực là một thiết bị truyền động sử dụng chất lỏng thủy lực có áp suất để tạo ra chuyển động và lực tuyến tính. Có hai loại xi lanh thủy lực, xi lanh thủy lực tác động đơn và tác động kép. Như có thể suy ra từ cái tên, xi lanh tác dụng đơn chỉ hoạt động theo một hướng (Xe nâng là một ví dụ sử dụng xi lanh thủy lực tác động đơn). Xi lanh thủy lực tác động kép là loại xi lanh hoạt động được theo cả hai hướng.