Gioăng tĩnh

Liên hệ báo giá Còn hàng

Xuất xứ: Italy

+

              

Working Conditions : Temperatura : - 40ºC + 110ºC

       Mã hàng              D            d      H 
 GKM 15030               63.00              58.00                1.30
 GKM 15036               80.00              75.00                1.30

 

        

Working Conditions : Temperatura : - 40ºC + 110ºC

 Mã hàng  OR UK  USA  Kích thước OR 
       d     CS 
 OR 10.017 -20500.14         12.42           1.78
 OR 10.027 -21120.24         28.30           1.78
 OR 10.028 -21180.25         29.84           1.78
 OR 10.032 -21500.29         37.82           1.78
 OR 10.036 -22000.33         50.52           1.78
 OR 10.057 113-3043111         10.77           2.62
 OR 10.062 119616         15.08           2.62
 OR 10.065 121809         15.88           2.62
 OR 10.066 122-3068115         17.12           2.62
 OR 10.069 127-3081117         20.30           2.62
 OR 10.071 -3087118         21.89           2.62
 OR 10.074 132814         23.81           2.62
 OR 10.076 -3106121         16.64           2.62
 OR 10.082 -3137126         34.59           2.62
 OR 10.088 -3175132         44.12           2.62
 OR10.094 -3212138         53.64           2.62
 OR 10.096 -3225140         56.82           2.62
 OR 10.101 -3256145         64.77           2.62
 OR 10.105 -3281149         71.12           2.62
 OR 10.107 -3300151         75.87           2.62
 OR 10.108 -3325152         82.22           2.62
 OR 10.109 -3350153         88.57           2.62
 OR10.110 -3375154         94.92           2.62
 OR 10.112 -3425156       107.62           2.62
 OR 10.113 -3450157       113.97           2.62
 OR10.115 -3500159       126.67           2.62
 OR 10.116 -3525160       133.02           2.62
 OR 10.117 -3550161       139.37           2.62
 OR 10.120 -3625164       158.42           2.62
 OR 10.139 133-4100214         24.99           3.53
 OR 10.141 135-4106215         26.57           3.53
 OR 10.145 139-4131219         32.92           3.53
 OR 10.148 142-4150222         37.69           3.53
 OR 10.149 -144824         39.70           3.53
 OR 10.152 -147826         42.86           3.53
 OR 10.160 -155831         50.80           3.53
 OR 10.161 -156832         52.40           3.53
 OR 10.166 -161835         57.15           3.53
 OR10.172 -167839         63.50           3.53
 OR 10.181 -176845         73.03           3.53
 OR 10.185 -4312235         78.97           3.53
 OR 10.246 172-6275335         69.22           5.34
 OR 10.248 178619         74.63           5.34
 OR 10.251 181620         79.77           5.34
 OR 10.255 185621         89.69           5.34
 OR 10.259 189622       100.00           5.34
 OR 10.264 193623       109.54           5.34

Đánh giá của bạn