Gạt bụi cần xi lanh

Liên hệ báo giá Còn hàng

Xuất xứ: Italy

+

             

Working Conditions : Temperatura : - 40ºC + 110ºC

     MÃ HÀNG            d             D        H       M      
 GHK 304            18.00           24.60             3.80           21.00
 GHK 306            20.00           28.60             5.32           23.00
 GHK 307            22.00           30.60             5.30           25.00
 GHK308            25.00           33.60             5.30           28.00
 GHK 310            28.00           36.60             5.30           31.00
 GHK 311            30.00           38.60             5.30           33.00
 GHK 312            32.00           40.60             5.30           35.00
 GHK 313            35.00           43.60             5.30           38.00
 GHK316            40.00           48.60             5.30           43.00
 GHK 318            45.00           53.60             5.30           48.00
 GHK 322            50.00           58.60             5.30           53.00
 GHK 328            60.00           68.60             5.30           63.00
 GHK 332            65.00           73.60             5.30           68.00
 GHK 336            70.00           82.60             7.10           76.00
 GHK339            80.00           88.60             5.30           83.00
 GHK 342            90.00         102.20             7.10           96.00
 GHK 344          100.00         112.20             7.10         106.00
 GHK 346          110.00         122.20             7.10         116.00
 GHK 354          140.00         155.20           10.10         147.60

 

Đánh giá của bạn