Phớt áp lực cần xi lanh

Liên hệ báo giá Còn hàng

Xuất xứ: Italy

+

     

Working Conditions: pressure: = 400 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -40°C + 110°C

      Mã hàng        d               D         H 
 TTI 1513                 14.00                22.00                  6.30
 TTI 1527                 18.00                24.00                  5.20
 TTI 1536                 20.00                28.00                  6.30
 TTI 1545                 22.00                32.00                  8.00
 TTI 1550/1                 25.00                33.00                  6.30
 TTI1573                 30.00                40.00                  8.00
 TTI 1593/1                 35.00                45.00                  8.00
 TTI 1634/2                 45.00                55.00                  7.00
 TTI 1650                 50.00                60.00                  8.00
 TTI 1650/1                 50.00                60.00                  8.00
 TTI 1652                 50.00                60.00                11.00
 TTI 1664                 50.00                68.00                10.00
 TTI 1703                 60.00                75.00                11.00
 TTI 1734                 65.00                80.00                11.00
 TTI 1752                 70.00                85.00                12.50
 TTI 1806                 90.00              105.00                  9.50
 TTI 1831               100.00              115.00                11.50
 TTI 1846               110.00              125.00                12.00
 TTI 1876               125.00              145.00                13.00
 TTI 1900               140.00              160.00                16.00

 

     

Working Conditions : pressure: = 250/500 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -30°C + 120°C

 Mã hàng         d              D      H        m    
 TSE 2030           28.00          38.00            8.00          36.50
 TSE 2034           30.00          40.00            7.50          38.50
 TSE 2036           32.00          40.00            9.00          38.50
 TSE 2038           35.00          43.00            6.50          41.50
 TSE 2038/1           35.00          43.00            8.00          41.50
 TSE2055           40.00          50.00          10.00          48.50
 TSE 2065           45.00          55.00            8.00          53.50
 TSE 2066           45.00          55.00          11.00          53.50
 TSE 2073           50.00          60.00            8.00          58.50
 TSE 2074           50.00          60.00          10.00          58.50
 TSE 2104           65.00          80.00          11.50          78.50
 TSE 2108           70.00          80.00            8.00          78.50
 TSE 2130           80.00          96.00          10.50          94.50
 TSE2136           90.00        100.00          10.50          98.50
 TSE 2148           90.00        110.00          12.50        108.50
 TSE 2153         100.00        115.00          11.50        113.50

Đánh giá của bạn